приймання замовлень
09:00 - 18:00
доставка
11:00 - 19:00
Заріна
Майстерня Осетинських пирогів
Київ
Просп.Бандери 21, 2 поверх

Угода користувача

1. Загальні положення

1.1. Дана Угода користувача (далі – Угода) є угодою між Відвідувачем, Користувачем та Компанією, предметом якої є надання Компанією Відвідувачу, Користувачеві доступу до ознайомлення з Сайтом.

1.2. Відвідувач та Користувач зобов’язані повністю ознайомитись із цією Угодою до моменту використання функціоналу Сайту.

1.3. У разі незгоди з перерахованими умовами, Відвідувач та Користувач повинні утриматися від подальшого використання Сайту.

1.4. Ця Угода діє лише на території України.

1.5. Відносини Відвідувача, Користувача з купівлі Товарів регулюються публічною офертою з продажу товарів за зразками, вказаною на Сайті.

2. Терміни та визначення

2.1. у цій Угоді, якщо з контексту не випливає інше, нижченаведені терміни з великої літери мають наступні значення:

2.1.1. «Компанія» – ФОП Урусова Заріна Ігорівна.

2.1.2. “Персональні дані” – персональні дані, які Користувач надає про себе (ім’я (в тому числі псевдонім); день народження; адреса доставки; номер телефону; адреса електронної пошти). Не можуть бути віднесені до персональних даних Користувача такі дані, як номер телефону та адреса електронної пошти, якщо обробка цих даних здійснюється знеособлено, тобто без прив’язки до персональних даних конкретного Користувача. Дані, які автоматично передаються в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки не є персональними даними.

2.1.3. «Відвідувач» – будь-яка дієздатна особа, яка бажає ознайомитись із змістом Сайту.

2.1.4. “Користувач” – Відвідувач, який вже має особистий обліковий запис.

2.1.5. «Товари» – продукція пирогової під товарним знаком «Осетинські пироги від Зарини», представлена ​​на Сайті.

2.1.6. «Сайт» – www.pirogi.in.ua

2.2. Для цілей цієї Угоди терміни та визначення в однині відносяться також і до термінів та визначень у множині і навпаки.

3. Предмет Угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є порядок та правила використання функціоналу (сервісів) Сайту; умови обробки персональних даних, встановлені Компанією для Відвідувачів та Користувачів Сайту.

4. Умови використання інформації, розміщеної на Сайті

4.1. Сайт включає, але не обмежується наступним: тексти, фотографії, графічні зображення, товарні знаки та інші матеріали, що охороняються законом.

4.2. Відвідувач та/або Користувач зобов’язуються використовувати Сайт тільки в законних цілях та способами, що не порушують права третіх осіб.

4.3. Компанія не несе відповідальності за шкоду, заподіяну техніці Відвідувача та/або Користувача у випадку, якщо це сталося внаслідок переходу за гіпертекстуальними посиланнями, розміщеними на Сайті.

4.4. Компанія має право зробити призупинення надання послуг користування Сайтом, або відмовити Користувачеві у можливості використання окремих ресурсів Сайту у разі порушення останніх положень Угоди.

5. Повноваження Компанії

5.1. Компанія залишає за собою право без будь-якого спеціального повідомлення вносити зміни до цієї Угоди, у зв’язку з чим Відвідувач та/або Користувач зобов’язується самостійно контролювати наявність змін у цій Угоді. Нова редакція Угоди набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

5.2. Компанія залишає за собою право змінювати Сайт, у тому числі змінювати або додавати до його структури розділи, змінювати дизайн та вчиняти інші дії, спрямовані на підвищення функціональності Сайту.

6. Умови обробки персональних даних користувачів

6.1. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувачі. Проте Компанія виходить із того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію та підтримує цю інформацію у актуальному стані.

6.2. Під обробкою персональних даних цієї Угоди розуміється: збір Персональних даних, їх систематизація, накопичення, зберігання, знищення.

6.3. Цілі обробки персональних даних:

6.3.1. Обробка замовлення;

6.3.2. Оцінка якості надання послуг;

6.3.3. Ведення обліку споживачів (клієнтів).

6.4. Користувач підтверджує, що його прийняття Угоди (позначка чекбоксу «Погоджуюсь на обробку персональних даних на умовах користувальницької угоди») означає повну згоду Користувача з усіма її умовами без винятку.

6.5. Користувач має право змінити дані свого облікового запису на сайті або вимагати його видалення, зателефонувавши за номером 044-35-31-333.

6.6. Компанія вправі передати Персональні дані Користувача третім особам, у тому числі шляхом транскордонної передачі

дуючих випадках:

6.6.1. для використання Користувачем Сайту;

6.6.2. для надання послуг Користувачеві;

6.6.3. при продажі або іншій передачі бізнесу Компанії (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов’язання щодо дотримання умов Угоди;

6.6.4. з метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Користувачів, Компанії або третіх осіб;

6.6.5. з метою доставки товарів Користувачеві за допомогою кур’єрської служби Компанії та осіб, об’єднаних у рамках франчайзингової мережі під єдиним товарним знаком «Осетинські пироги від Зарини».

6.8. Компанія має право призначити особу (оператора Компанії), відповідальну за організацію обробки персональних даних.

6.9. Компанія вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту Персональних даних від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6.10. Компанія встановлює такі заходи правового та організаційного характеру для захисту Персональної інформації: призначено відповідальну особу з організації обробки персональних даних; видано та впроваджено документи, що визначають політику суспільства щодо обробки персональних даних, локальні акти, що встановлюють процедури спрямовані на запобігання та виявлення порушень законодавства України, усунення наслідків таких порушень; працівники товариства безпосередньо здійснюють обробку персональних даних, ознайомлені з положеннями законодавства Республіки Білорусь у роботі з персональними даними, зокрема вимогами захисту персональних даних, документами, визначальними політику суспільства щодо обробки персональних даних, локальними актами з питань обробки персональних даних.

6.11. Компанія зберігає персональну інформацію Користувачів, забезпечуючи їхню конфіденційність та захист від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб.

6.12. Компанія зобов’язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до персональних даних Користувачів, наданих Компанії; своєчасно виявляти та припиняти такі спроби.

6.13. Компанія має право зробити блокування, вилучення, видалення інформації, розміщеної Користувачем, без згоди останньої, якщо така інформація не відповідає вимогам чинного законодавства України та положенням Угоди.

Контакти
електронна пошта

Pirogi333@gmail.com

Написати
Быстрый заказ


×
0